Görme Engelliler

Öğrenci Meclis Başkanlığı
Öğrenci Meclis Başkanlığı Seçimleri
öğrenci meclis başkanlığı  

Okullarımızda demokrasi bilincini uygulayarak ve yaşayarak öğrenmek, demokratik hassasiyetli kamu oyu oluşturmak amacı ile öğrenci meclisleri oluşturulmaktadır.

Birinci aşamada sınıf temsilcilerini seçen seçmenler, ikinci aşamadada okul meclis başkanlık divanını oluşturmaktadırlar.

Bu amaçla da;

Okulumuz öğrenci meclisi okul başkanlığı seçimleri 30 Ekim-2 Kasım 2012 günü saat 09:00’da başlayıp saat:15.30’da sona ermiştir.

Seçimler zevkli, heyecanlı ve olaysız gerçekleşmiştir. .

 

SEÇİM SONUÇ LİSTESİ

2016 günü okulumuzda yapılan Okul seçimi sonuçları aşağıya çıkarılmıştır.

ADAYIN ADI SOYADI SINIFI ALDIĞI OY
     
     
     

 

       Neval ÇAVDAR                                              

Okul Seçim Kurulu Başkanı         Seçim Kurulu Üyesi               Seçim Kurulu Üyesi